Under 2018 så har vi låtit FSC®-certifiera oss för att kunna försäkra oss och våra kunder om att vi kan välja material från trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, som tar hänsyn till både människor och miljö.

Som ett led i att ytterligare minska vår klimat- och miljöpåverkan så köper Jinnestål sedan flera år tillbaka enbart el från förnyelsebara källor.
 
Jinnestål strävar alltid efter att välja det mest miljövänliga alternativet, när det ur funktions- och kostnadssynpunkt är lämpligt, när vi väljer råmaterial, förpackningsmaterial eller andra produkter vi införskaffar.
Vi arbetar noggrant med att källsortera avfall såsom papper, färgrester, well, plast, mm. Dessa placeras i separata kärl som sedan hämtas för återvinning eller deponering av NSRAB och Stena Recycling AB.
Vi har ett värme-återvinningssystem från tryckpressarna som värmer hela anläggningen under produktionstid. Övrig tid så används fjärrvärme.