Säkerhetsetiketter

 

Säkerhet är ständigt aktuellt, och i flera branscher är säkerhetsetiketter grundläggande för många produkter och förpackningar. Ofta ställs höga krav på att produkter måste klara specifika regler och föreskrifter för säker och tillförlitlig hantering. Säkerhetsetiketter visar direkt om en produktförpackning har öppnats eller om en förslutning har blivit manipulerad på något sätt.

Kundanpassade lösningar

 

I vårt tryckeri har vi möjlighet att producera flera olika typer av säkerhetsetiketter. Om det önskas kan vi även tillverka unika nummer eller streckkoder som kan färganpassas efter behov. Vi hjälper dig att ta fram optimala produktlösningar som passar just dina artiklar och dina önskemål.

Tamper-Void: Tamper-Void är en trygg lösning för att säkerställa att en produktförpackning är oöppnad eller omanipulerad. Om någon försöker ta bort en Void-etikett ser man omedelbart att någon har manipulerat förslutningen. Etiketten finns i olika utföranden där den till exempel lämnar spår av färg eller mönster om den tas bort, eller där texten “VOID” syns på etiketten om den manipulerats.

Mikrotext: Vi kan förse etiketter med en extremt liten säkerhetstext som inte syns med blotta ögat. Texten kan endast läsas med förstoringsglas.

Osynlig UV-text: Genom att trycka en vit text på ett vitt material kan vi skapa så kallad “osynlig text” – en lösning som t.ex. används för att kontrollera om etiketten är äkta. Den här typen av säkerhetstext på etiketter kan endast läsas med hjälp av UV-ljus.

Vill du ha hjälp att anpassa säkerhetsetiketterna utifrån dina behov?

 

Med moderna tryckmaskiner och viktig kompetens ser vi till att du får de etiketter du behöver. Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar!