Säkerhetsetiketter

Säkerhet blir viktigare och viktigare i världen på många olika sätt.
Säkerhetsetiketter är A och O på en mängd olika produkter inom flera olika branscher där produkten måste klara av specifika regler och föreskrifter för en säker och tillförlitlig hantering.

Här är några exempel på lösningarna som vi kan erbjuda:

Tamper -Void – Är en bra och trygg lösning för att säkerställa att en produktförpackning är oöppnad eller omanipulerad. Om någon försöker ta bort en Void-etikett ser man omedelbart att någon har manipulerat förslutningen.

Mikrotext
– Vi kan förse etiketter med en extrem liten säkerhetstext som inte syns med blotta ögat. Texten kan endast läsas med förstoringsglas.

Osynlig UV-text
– Genom att trycka en vit text på ett vitt material kan vi skapa s.k. ”osynlig text” som man endast kan läsa med hjälp av UV-ljus.

Det finns mängd olika typer av säkerhetsetiketter.
Vi hjälper dig att ta fram en optimal produktlösning utifrån just era önskemål och behov.