Inget uppdrag är för litet eller för stort för vårt flexibla tryckeri

Oavsett om du har ett tryckfärdigt original eller ett utkast till idé hjälper vi dig att ta fram rätt etikett.

Vi arbetar hela tiden med att optimera vår interna processhantering. Det är allt från inskrivning av order, reprobearbetning, kvalitetshöjande åtgärder i tryckplåtar och klichéer, tryckmässiga åtgärder och lagerhantering i fabriken till dokumentation och utvärdering. Detta för att hela tiden ligga ett steg före när vi trycker era etiketter.

I december 2009 flyttade vi in i vår nya fabrik på Väla industriområde, 2011 fick vi ytterligare en ny UV-press och en stansmaskin för neutrala etiketter. Under 2012 och 2013 har vi satsat på reprobearbetning och att höja och säkra tryckkvaliteten på etiketten. Under 2014 investerade vi i och implementerade nytt affärssystem för att minimera riskerna för fel samt för att kunna följa upp producerade etiketter. I juli 2015 investerade vi i en ny digital trycklinje som breddar vår kompetens. Under 2016 satsar vi på automation, för att kunna serva våra kunder bättre mha tekniska lösningar.

Sedan 1977

Sedan 1977 har vi tryckt och utvecklat etiketter. Kunskap om material, tryckteknik, leveranshantering och kundanpassade lösningar ger oss ett tekniskt försprång i en dynamisk bransch.

Långsiktiga investeringar i form av nya lokaler, nya maskiner, välplanerad orderhantering och kvalitetshöjande målsättning får oss att hela tiden lära oss nya saker och vara mitt i förändringens centrum. Vi är beredda att utvecklas med Er verksamhet.

Vår specialisering är etiketter för profilering, märkning, spårbarhet och stöldmärkning. Etiketter som ställer höga krav på vårt tekniska och inte minst grafiska kunnande. Vi utvecklar produktunika lösningar samt tar fram hela produktserier. Efter briefing med kund producerar och levererar vi etiketter och dekaler av hög kvalitet till hela världen.

Vi finns gärna med från start, för att bidra med vår kunskap om försäljning och trender i en marknad som varje år växer och slår rekord. En nöjd kund är en nöjd producent och vi värdesätter långa samarbeten. Det är ett betyg vi försöker uppnå och överträffa gång på gång.